Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Cinemeta wil graag bijdragen aan herstel van natuur op aarde. Cinemeta steunt daarom de Black Jaguar Foundation met onder andere kantoorruimte en het realiseren van media uitingen. De BJF heeft als doel een ecologische corridor van 2600 km langs de Braziliaanse Araguaia rivier te creëren. Deze corridor is van groot belang voor behoud van de genetische diversiteit van alle flora en fauna in het Amazone gebied maar ook van groot belang voor onze eigen toekomst.